Desobediència econòmica

Desobediència civil

Per desobediència civil entenem una pràctica pública no violenta, conscient i política, contrària a una llei o una ordre d’autoritat considerada injusta o il·legítima, que la societat civil emprèn; els objectius són els d’invalidar-les, tot inaugurant una nova legalitat en què aquells drets socials i civils que la llei nega es vegin de facto reconeguts. Com passa a l’Estat espanyol, quan les vies d’expressió política es limiten als canals institucionals i al vot cada quatre anys —sense que hi hagi mecanismes directes de participació i consulta—, la desobediència civil es torna un instrument imprescindible per denunciar i expressar el rebuig a una política o llei injustes.

Desobediència econòmica

Posem especial èmfasi en la desobediència econòmica —que seria tota aquella modalitat de desobediència civil concentrada a alliberar-nos del poder econòmic privat o estatal—, per a derivar els nostres recursos a la construcció d’alternatives al sistema econòmic actual. Així doncs, la desobediència econòmica inclou totes aquestes formes de desobediència civil o social que tenen com a objectiu empoderar les persones, tot trencant les cadenes que les esclavitzen al sistema capitalista actual.

Accions individuals de desobediència econòmica

• Insubmissió a l’IRPF, fer la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques amb insubmissió fiscal.
• Insubmissió a l’IVA.
• Insubmissió fiscal total.
• Insolvència.
• Auditar el deute públic, per a no fer-ne el pagament.
• Allargament del desnonament; com per exemple, pagar una mena de lloguer social.

Accions col·lectives

• Organitzar-nos com a deutors d’hipoteques impagables.
• Organitzar-nos per a recomprar els deutes impagats.
• Xarxa de lloguers creuats, abans de perdre la possessió de la finca.
• Cooperatives d’habitatge social.
• Cooperatives per a protegir l’autogestió de l’acció de la banca i l’Estat.

Per a més informació pots llegir el manual de desobediència econòmica, promogut des de la iniciativa “Derecho de Rebelión