Pressa de decisions

Les assemblees són l’òrgan de presa de decisions

En tot procés cal tenir sempre present que els principis bàsics són l’acord de mínims que hauran d’assumir tots els projectes que interaccionin dins del marc de la Bioregió Nord com a eina per generar xarxes d’autosuficiència, afinitat, suport mutu i igualtat, partint de l’autogestió i l’assemblea.

Promovem la presa de decisions de forma descentralitzada. És fonamental el respecte a l’autonomia i l’enfortiment de la cooperativa mitjançant la solidaritat, tot eliminant la burocràcia i fomentant la confiança i el lliure albir. Cada projecte cooperatiu, comissió de treball, ecoxarxa o nucli local pren les seves pròpies decisions, sempre respectant els acords assolits en el marc de la Bioregió Nord. Les qüestions que afecten la totalitat dels elements que componen la Cooperativa Integral Catalana es debaten de manera conjunta a les Assemblees Permanents, a les Generals Globals i a les Jornades Assembleàries globals.

La participació a les assemblees és totalment oberta (principi fonamental de l’assemblea) i lliure (al marge de d’estar-ne associat o no). Les decisions s’han de prendre preferiblement per consens, per assegurar el respecte a la diversitat d’opinions, la cohesió del grup i el desenvolupament òptim del procés. En el cas que no s’arribi a un acord les propostes es reformulen fins a trobar el consens, d’aquesta manera s’eliminen les majories i les minories. Tots els acords previs són revocables. La forma d’organitzar-nos i de funcionar està oberta a noves propostes de millora que, després de ser debatudes i aprovades per consens, variarien els acords anteriors.

Les Jornades Assembleàries

Les Jornades Assembleàries són itinerants, és a dir, cadascuna es convoca en un lloc diferent de la geografia catalana, per fomentar la participació de tothom i donar a conèixer la realitat que es viu a cada lloc on es realitza.

L’Assemblea Permanent

El lloc, la data i l’esborrany de l’ordre del dia de les assemblees es comunica als socis per correu-e i al lloc web de la Bioregió Nord. Si no es pot ser present al lloc on es realitza l’assemblea, segons les condicions tècniques de l’espai on es realitza es pot oferir la possibilitat de participar de forma virtual a través de Mumble, una aplicació de xat per veu, o altres aplicacions disponibles. Qualsevol soci pot aportar un punt a l’ordre del dia de l’assemblea. Les Assemblees Permanents normalment es fan a l’àrea metropolitana de Barcelona. Les tasques que sorgeixen d’una Assemblea Permanent les pot assumir una persona, un grup de treball o una comissió.

Les decisions que afecten la Bioregió Nord es plantegen i debaten per diversos canals de comunicació i la decisió es pren en una Assemblea Permanent, a la qual es convoca tothom per a participar periòdicament cada mes.